راهــــــــــی

نگاه کن و راهی شو...

راهــــــــــی

نگاه کن و راهی شو...

بایگانی

آخرین مطالب

احساس...

شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲ ق.ظ

وارد که شد، چشمانم را بستم...

حس حضورش در کنارم، آزارم میداد؛ اما سعی کردم اهمیتی ندهم...

ناگهان با شنیدن صدایش احساس کردم تمام نقشه هایم نقش بر آب شد...

- دخترم، این کتاب شماست؟؟؟؟؟!

چشمانم را با شرم باز کردم و کتاب را گرفتم و از جایم برخواستم و در حالی که از شدت شرم خیس عرق بودم گفتم: 

دستتون درد نکنه! بفرمایید بشینید!تأمل نوشت: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: احترام کردن به مسلمان سپید موی، تجلیل خداوند است.

۹۲/۰۷/۰۶ موافقین ۱ مخالفین ۰
راهـــــــــــــی